Game Stats
Best Performance - Batter
RG Sharma runs: 131 B: 84 s4: 16 s6: 5
Hashmatullah Shahidi runs: 80 B: 88 s4: 8 s6: 1
Rahmanullah Gurbaz
9 (12)
Ibrahim Zadran
22 (28)
Rahmanullah Gurbaz
12 (16)
Rahmat Shah
16 (21)
Hashmatullah Shahidi
56 (59)
Azmatullah Omarzai
62 (69)
Hashmatullah Shahidi
24 (27)
Mohammad Nabi
13 (23)
Mohammad Nabi
2 (2)
Najibullah Zadran
2 (8)
Mohammad Nabi
4 (2)
Rashid Khan
1 (2)
Rashid Khan
15 (10)
Mujeeb Ur Rahman
10 (9)
Mujeeb Ur Rahman
0 (3)
Naveen-ul-Haq
9 (8)
RG Sharma
102 (65)
Ishan Kishan
47 (47)
RG Sharma
29 (19)
V Kohli
18 (23)
V Kohli
37 (33)
SS Iyer
25 (23)
Runs per over