Afghanistan Squads
ID Name
0bacade8 Rahmanullah Gurbaz
d4550956 Ibrahim Zadran
f9c29fcd Rahmat Shah
c2a46cb4 Hashmatullah Shahidi
8f6dd463 Azmatullah Omarzai
62af8546 Mohammad Nabi
1212cbec Najibullah Zadran
5f547c8b Rashid Khan
7d92277a Mujeeb Ur Rahman
c0c411cb Naveen-ul-Haq
e9c7f0d0 Fazalhaq Farooqi
Afghanistan Run Scorers
Name Run Score
Hashmatullah Shahidi 80
Azmatullah Omarzai 62
Afghanistan Batter
Name ECO
Azmatullah Omarzai 8.5
Fazalhaq Farooqi 8.33
India Squads
ID Name
740742ef RG Sharma
752f7486 Ishan Kishan
ba607b88 V Kohli
85ec8e33 SS Iyer
b17e2f24 KL Rahul
dbe50b21 HH Pandya
fe93fd9d RA Jadeja
1abb78f8 SN Thakur
8d2c70ad Kuldeep Yadav
462411b3 JJ Bumrah
2f49c897 Mohammed Siraj
India Run Scorers
Name Run Score
RG Sharma 131
V Kohli 55
India Batter
Name ECO
Mohammed Siraj 8.44
HH Pandya 6.14